Metodik xizmatlar

  Biologiya_fanidan_dars_ishlanmalar.rar (921,1 Кб, 50 marta yuklab olingan)


  Geografiya_fanidan_metodik_tavsiya.rar (88,3 Кб, 37 marta yuklab olingan)


  Barcha_fanlardan_fanidan_metodik_tavsiya.rar.rar (2,9 Мб, 45 marta yuklab olingan)


  Dars_tahlili_uchun_maqsadlar.doc (13,2 Кб, 66 marta yuklab olingan)


  Dars_tahlili_uchun_maqsadlar_Rus_tilida.doc (15,3 Кб, 86 marta yuklab olingan)


  Ona_tili_va_adabiyot_fanidan_dars_ishlanmalari_maqsadlarining_yozilish_tartibi.doc (112,5 Кб, 65 marta yuklab olingan)


  Matematika_fanidan_dars_ishlanmalari_maqsadlarining_yozilish_tartibi.doc (35,7 Кб, 75 marta yuklab olingan)


  Fizika_fanidan_dars_ishlanmalari_maqsadlarining_yozilish_tartibi.doc (51,5 Кб, 67 marta yuklab olingan)

Конспект ёзиш

  _.doc (27,0 Кб, 548 marta yuklab olingan)


  ___2-.doc (116,5 Кб, 600 marta yuklab olingan)

Конспект ёзишга қўйилган талаблар 45-АФ буйруғи

  ____45-_.doc (369,0 Кб, 940 marta yuklab olingan)

Очиқ дарслар фестивали  58-АФ буйруғи

  ____58-_.doc (189,5 Кб, 484 marta yuklab olingan)

Ҳисобот дарслар 60-АФ буйруғи

  __60-_.doc (131,0 Кб, 470 marta yuklab olingan)

2014 йил 24 ноябрдаги 49-АФ буйруғи

  2014__24__49-_.doc (127,0 Кб, 648 marta yuklab olingan)