O`quvchilar harakati

1-4 sinflar

Navoiy shahar 12-davlat ixtisoslashtirilgan umumta’lim maktabida 2017-2018 o‘quv yilining yoz mavsumi davomida 1-4 sinf o‘quvchilarining harakat

H I S O B O T I

SINFLAR 1-sinf 2-sinf 3-sinf 4-sinf 1-4 sinflar
Hisobot davri boshida

25.05.2018-yil jami.

0 272 234 200 706
Qizlar 0 119 104 83 306
Mahal qizlar 0 119 104 83 306
Keldi:jami 190 13 13 5 221
Qizlar 98 8 8 2 116
Mahal:qizlar 98 8 8 2 116
Ketdi:jami 0 7 10 3 20
Hisobot davri oxirida

05.09.2018-yil jami.

190 278 237 202 907
Qizlar 98 125 106 84 413
Mahal:qizlar 98 125 106 84 413
O‘quvchilar harakati dafta-

ridagi o‘quvchi soni

190 278 237 202 907

 

5-11 sinflar

Navoiy shahar 12-davlat ixtisoslashtirilgan umumta’lim maktabida 2017-2018 o‘quv yilining yoz mavsumi davomida 5-11 sinf o‘quvchilarining harakat

H I S O B O T I

SINFLAR 5-sinf 6-sinf 7-sinf 8-sinf 9 sinflar 10 sinflar 11 sinflar 5-11 sinflar
Hisobot davri boshida 25.05.2018-yil jami. 207 181 145 183 145 155 102 1118
Qizlar 94 87 64 85 59 73 47 509
Mahal qizlar 94 87 64 85 59 73 47 509
Keldi:jami 20 6 10 10 6 16 3 71
Qizlar 7 3 5 3 2 9 2 31
Mahal:qizlar 7 3 5 3 2 9 2 31
Ketdi:jami 32 6 7 2 3 16 4 70
Qizlar 11 3 3 1 2 5 0 25
Mahal:qizlar 11 3 3 1 2 5 0 25
Hisobot davri oxirida

05.09.2018-yil jami.

195 181 148 191 148 155 101 1119
Qizlar 90 87 66 87 59 77 49 515
Mahal:qizlar 90 87 66 87 59 77 49 515
O‘quvchilar harakati dafta-

ridagi o‘quvchi soni

195 181 148 191 1148 155 101 1119

 

 

1-11 sinflar

Navoiy shahar 12-davlat ixtisoslashtirilgan umumta’lim maktabida 2017-2018 o‘quv yilining yoz mavsumi davomida 1-11 sinf o‘quvchilarining harakat

H I S O B O T I

SINFLAR 1-4 sinflar 5-11 sinflar JAMI O‘QUVCHI
Hisobot davri boshida 25.05.2018-yil jami. 706 1118 1824
Qizlar 306 509 815
Mahal qizlar 306 509 815
Keldi:jami 221 71 292
Qizlar 116 31 147
Mahal:qizlar 116 31 147
Ketdi:jami 20 70 90
Hisobot davri oxirida 05.09.2018-yil jami. 907 1119 2026
Qizlar 413 515 928
Mahal:qizlar 413 515 928
O‘quvchilar harakati daftaridagi o‘quvchi soni 907 1119 2026