Ibratli oilalar

2017-2018 o'quv yilining eng ibratli oilalari

Ibratli oila 10-A sinf

  Ibratli_oila_10-A_sinf.doc (151,5 Кб, 46 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 8-I sinf

  Ibratli_oila_8-I_sinf.doc (17,1 Кб, 38 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 6-I sinf

  Ibratli_oila_6-I_sinf.doc (1,5 Мб, 58 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 6-F sinf

  Ibratli_oila_6-F_sinf.doc (633,0 Кб, 57 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 3-E sinf

  Ibratli_oila_3-E_sinf.doc (309,0 Кб, 45 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 2-I sinf

  Ibratli_oila_2-I_sinf.doc (27,5 Кб, 52 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 2-F sinf

  Ibratli_oila_2-F_sinf.doc (453,3 Кб, 56 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 2-E sinf

  Ibratli_oila_2-E_sinf.doc (325,5 Кб, 51 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 1-E sinf

  Ibratli_oila_1-E_sinf.doc (27,5 Кб, 56 marta yuklab olingan)

2016-2017 o'quv yilining eng ibratli oilalari

2016-2017 o’quv yili uchun eng ibratli oilalar

Ibratli oila 1-R sinf

  Ibratli_oila_1-R_sinf.pdf (359,6 Кб, 333 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 2-B sinf

  Ibratli_oila_2-B_sinf.pdf (459,1 Кб, 314 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 3-D sinf

  Ibratli_oila_3-D_sinf.pdf (422,2 Кб, 328 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 4-I sinf

  Ibratli_oila_4-I_sinf.pdf (395,5 Кб, 311 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 5-I sinf

  Ibratli_oila_5-I_sinf.pdf (1,5 Мб, 339 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 6-F sinf

  Ibratli_oila_6-F_sinf.pdf (340,6 Кб, 312 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 7-B sinf

  Ibratli_oila_7-B_sinf.pdf (294,6 Кб, 329 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 8-I sinf

  Ibratli_oila_8-I_sinf.pdf (401,8 Кб, 308 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 9-F sinf

  Ibratli_oila_9-F_sinf.pdf (203,6 Кб, 280 marta yuklab olingan)

___________________________________________

2015-2016 o'quv yilining eng ibratli oilalari

 2015-2016 o’quv yili uchun eng ibratli oilalar

2-I sinf  ibratli oila

  2-I_sinf_ibratli_oila.doc (2,3 Мб, 397 marta yuklab olingan)

__________________________________________

4-F sinf  ibratli oila

  4-F_sinf_ibratli_oila.doc (118,5 Кб, 367 marta yuklab olingan)

__________________________________________

6-F sinf  ibratli oila

  6-F_sinf_ibratli_oila.docx (511,1 Кб, 396 marta yuklab olingan)

__________________________________________

2014-2015 o'quv yilining eng ibratli oilalari

2014-2015 o’quv yili uchun eng ibratli oilalar

  1-E sinf Ibratli oila

  1-E_sinf_Ibratli_oila.doc (1,7 Мб, 503 marta yuklab olingan)

_____________________________

 

  3-A sinf Ibratli oila

  3-A_sinf_Ibratli_oila.doc (151,5 Кб, 486 marta yuklab olingan)

_____________________________

5-I sinf Ibratli oila

  5-I_sinf_ibratli_oila.doc (28,5 Кб, 528 marta yuklab olingan)

_____________________________

 5-A sinf Ibratli oila

  5-A_sinf_Ibratli_oila.doc (85,0 Кб, 477 marta yuklab olingan)

_____________________________

 7-I sinf Ibratli oila

  7-I_sinf_Ibratli_oila.doc (171,5 Кб, 497 marta yuklab olingan)

_____________________________

 8-A sinf Ibratli oila

  8-A_sinf_Ibratli_oila.doc (107,5 Кб, 516 marta yuklab olingan)