Ibratli oilalar

2017-2018 o'quv yilining eng ibratli oilalari

Ibratli oila 10-A sinf

  Ibratli_oila_10-A_sinf.doc (151,5 Кб, 77 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 8-I sinf

  Ibratli_oila_8-I_sinf.doc (17,1 Кб, 75 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 6-I sinf

  Ibratli_oila_6-I_sinf.doc (1,5 Мб, 90 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 6-F sinf

  Ibratli_oila_6-F_sinf.doc (633,0 Кб, 90 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 3-E sinf

  Ibratli_oila_3-E_sinf.doc (309,0 Кб, 72 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 2-I sinf

  Ibratli_oila_2-I_sinf.doc (27,5 Кб, 82 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 2-F sinf

  Ibratli_oila_2-F_sinf.doc (453,3 Кб, 84 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 2-E sinf

  Ibratli_oila_2-E_sinf.doc (325,5 Кб, 80 marta yuklab olingan)

Ibratli oila 1-E sinf

  Ibratli_oila_1-E_sinf.doc (27,5 Кб, 77 marta yuklab olingan)

2016-2017 o'quv yilining eng ibratli oilalari

2016-2017 o’quv yili uchun eng ibratli oilalar

Ibratli oila 1-R sinf

  Ibratli_oila_1-R_sinf.pdf (359,6 Кб, 374 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 2-B sinf

  Ibratli_oila_2-B_sinf.pdf (459,1 Кб, 358 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 3-D sinf

  Ibratli_oila_3-D_sinf.pdf (422,2 Кб, 370 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 4-I sinf

  Ibratli_oila_4-I_sinf.pdf (395,5 Кб, 354 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 5-I sinf

  Ibratli_oila_5-I_sinf.pdf (1,5 Мб, 373 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 6-F sinf

  Ibratli_oila_6-F_sinf.pdf (340,6 Кб, 354 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 7-B sinf

  Ibratli_oila_7-B_sinf.pdf (294,6 Кб, 375 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 8-I sinf

  Ibratli_oila_8-I_sinf.pdf (401,8 Кб, 352 marta yuklab olingan)

___________________________________________

Ibratli oila 9-F sinf

  Ibratli_oila_9-F_sinf.pdf (203,6 Кб, 322 marta yuklab olingan)

___________________________________________

2015-2016 o'quv yilining eng ibratli oilalari

 2015-2016 o’quv yili uchun eng ibratli oilalar

2-I sinf  ibratli oila

  2-I_sinf_ibratli_oila.doc (2,3 Мб, 426 marta yuklab olingan)

__________________________________________

4-F sinf  ibratli oila

  4-F_sinf_ibratli_oila.doc (118,5 Кб, 395 marta yuklab olingan)

__________________________________________

6-F sinf  ibratli oila

  6-F_sinf_ibratli_oila.docx (511,1 Кб, 435 marta yuklab olingan)

__________________________________________

2014-2015 o'quv yilining eng ibratli oilalari

2014-2015 o’quv yili uchun eng ibratli oilalar

  1-E sinf Ibratli oila

  1-E_sinf_Ibratli_oila.doc (1,7 Мб, 542 marta yuklab olingan)

_____________________________

 

  3-A sinf Ibratli oila

  3-A_sinf_Ibratli_oila.doc (151,5 Кб, 514 marta yuklab olingan)

_____________________________

5-I sinf Ibratli oila

  5-I_sinf_ibratli_oila.doc (28,5 Кб, 560 marta yuklab olingan)

_____________________________

 5-A sinf Ibratli oila

  5-A_sinf_Ibratli_oila.doc (85,0 Кб, 502 marta yuklab olingan)

_____________________________

 7-I sinf Ibratli oila

  7-I_sinf_Ibratli_oila.doc (171,5 Кб, 533 marta yuklab olingan)

_____________________________

 8-A sinf Ibratli oila

  8-A_sinf_Ibratli_oila.doc (107,5 Кб, 555 marta yuklab olingan)