Dars jadvali

5-sinflar

Navoiy shahar 12-DIUMining 5-sinf o‘quvchilarning DASR JADVALI (1-2 navbat)

Hafta kunlari Soati

5-“A” 5-“B” 5-“G” 5-“D” 5-“F” 5-“I”
Dushanba 1

Axborot soati

Axborot soati

Axborot soati

Axborot soati

Axborot soati

Axborot soati
2

Ona tili

Ona tili

Ona tili

Ona tili

Ona tili

Ingliz tili
3

Tarix

J/tarbiya

Biologiya

Biologiya

Ona tili

Ona tili
4

Rus tili

Ona tili

Ona tili

Ona tili

Musiq/Tasvir

Musiq/Tasvir
5

Ona tili

Ona tili

Rus tili

Vatan tuy

J/tarbiya

Ona tili
6

Rus tili
Seshanba 1

Tasvir

Biologiya

Matematika

J/tarbiya

Ingliz tili

Ingliz tili
2

Ingliz tili

Matematika

Ingliz tili

Tarix

J/Tarbiya

Matematika
3

Matematika

Ingliz tili

Vatan tuy

Ingliz tili

Biologiya

Tarix
4

Biologiya

texnologiya

Matematika

Matematika

Matematika

Vatan tuy
5

Texnologiya

Vatan tuy

Geografiya

Tasvir san

tarix

Biologiya
6

Matematika/

Tarix

J/tarbiya

Geografiya

Matematika

Chorshanba 1

Ona tili

Tarix

Ona tili

Matematika

Ingliz tili

Matematika
2

Ingliz tili

Matematika

Ingliz tili

Ona tili

Matematika

Ona tili
3

Ona tili

Ingliz tili

Matematika

Rus tili

Ona tili

Ona tili
4

Rus tili

Ona tili

Ona tili

Ona tili

Ona tili

J/tarbiya
5

J/tarbiya

Ona tili

Tarix

Tarix

Texnologiya

Matematika
6

Vatan tuy/

Informatika/

J/tarbiya

Informatika/

Payshanba 1

Geografiya

Matematika

Ona tili

Musiqa

Rus tili

Geografiya
2

Ona tili

Tasvir

Matematika

ona tili

Ingliz tili

Matematika
3

Matematika

Rus tili

Ingliz tili

Ona tili

Ona tili

Ona tili
4

Rus tili

Ona tili

Rus tili

Ingliz tili

Geografiya

Ingliz tili
5

Ona tili

Ona tili

Musiqa

Matematika

Matematika

Texnologiya
6

Matematika

Geografiya/

Ona tili
Juma 1

Tar soat

Tar soat

Tar soat

Tar soat

Tar soat

Tar soat
2

Rus tili

Matematika

J/tarbiya

Matematika

Matematika

Tarix
3

Ona tili

Onatili

Tarix

Ona tili

Ona tili

Matematika
4

Tarix

Rustili

Ona tili

Matematika

Rus tili

Matematika
5

Infor/musiqa

Musiqa/infor

Ona tili

Ona tili

Ona tili

Ona tili
6

Ona tili/

Matematika

/Infor

Matematika

Infor/
Shanba 1

Ingliz tili

Matematika

Texnologiya

Ona tili

Matematika

Ona tili
2

Matematika

Ona tili

Texnologiya

Ingliz tili

Tarix

Rus tili
3

Ona tili

T/tarbiya

Ona tili

Rus tili

Ona tili

Ona tili
4

Ona tili

Ona tili

Ona tili

Texnologiya

Vatan tuy

J/Tarbiya
5

J/Tarbiya

Ingliz tili

Tasvir san

Texnologiya

Ona tili

Matematika