O’quvchilar reytingi

2016-2017 o'quv yili o‘quvchilar reytingi

9-sinf o’quvchilari  reytingi

  9-sinflar_I_yarim_yillik_reyting.pdf (358,7 Кб, 391 marta yuklab olingan)

___________________________________________________________________

8-sinf o’quvchilari  reytingi

  8-sinflar_I_yarim_yillik_reyting.pdf (322,5 Кб, 312 marta yuklab olingan)

___________________________________________________________________

7-sinf o’quvchilari  reytingi

  7-sinflar_I_yarim_yillik_reytingi.pdf (341,6 Кб, 281 marta yuklab olingan)

___________________________________________________________________

6-sinf o’quvchilari  reytingi

  6-sinflar_I_yarim_yillik_reyting.pdf (333,6 Кб, 275 marta yuklab olingan)

___________________________________________________________________

5-sinf o’quvchilari  reytingi

  5-sinflar_I_yarim_yillik_reyting.pdf (388,3 Кб, 246 marta yuklab olingan)

__________________________________________________________________

4-sinf o’quvchilari  reytingi

  4-sinflar_I_yarim_yillik_reytingi.pdf (392,2 Кб, 283 marta yuklab olingan)

_______________________________________________________________

3-sinf o’quvchilari  reytingi

  3-sinflar_I_yarim_yillik_reytingi.pdf (462,4 Кб, 354 marta yuklab olingan)

___________________________________________________________________

2-sinf o’quvchilari  reytingi

  2-sinflar_I_yarim_yillik_reytingi.pdf (211,0 Кб, 292 marta yuklab olingan)

2015-2016 o'quv yili o‘quvchilar reytingi

1-sinf  o’quvchilari reytingi

  1-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.doc (263,0 Кб, 345 marta yuklab olingan)

__________________________________________

2-sinf  o’quvchilari reytingi

  2-sinf_oquvchilarining_I_yarim_yillik_reytingi.doc (28,7 Кб, 347 marta yuklab olingan)

__________________________________________

3-sinf  o’quvchilari reytingi

  3-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.doc (246,5 Кб, 429 marta yuklab olingan)

__________________________________________

4-sinf  o’quvchilari reytingi

  4-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.docx (26,5 Кб, 289 marta yuklab olingan)

__________________________________________

5-sinf  o’quvchilari reytingi

  5-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.docx (34,5 Кб, 276 marta yuklab olingan)

__________________________________________

6-sinf  o’quvchilari reytingi

  6-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.doc (233,0 Кб, 495 marta yuklab olingan)

__________________________________________

7-sinf  o’quvchilari reytingi

  7-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.docx (36,7 Кб, 326 marta yuklab olingan)

__________________________________________

8-sinf  o’quvchilari reytingi

  8-sinf_oquvchilar_i_yarim_yillik_reytingi.doc (131,5 Кб, 292 marta yuklab olingan)

__________________________________________

9-sinf  o’quvchilari reytingi

  9-sinf_oquvchilar_i_yarim_yillik_reytingi.doc (121,0 Кб, 402 marta yuklab olingan)

__________________________________________

2014-2015 o'quv yili o‘quvchilar reytingi

1-sinf  o’quvchilari reytingi

  1-sinf_oquvchilari_reytingi.doc (323,0 Кб, 591 marta yuklab olingan)

__________________________________________

2-sinf  o’quvchilari reytingi

  2-sinf_oquvchilari_reytingi.doc (270,0 Кб, 519 marta yuklab olingan)

__________________________________________

3-sinf  o’quvchilari reytingi

  3-sinflar_reytingi.doc (202,0 Кб, 477 marta yuklab olingan)

__________________________________________

4-sinf  o’quvchilari reytingi

  4-sinf_oquvchilari_reytingi.doc (226,0 Кб, 499 marta yuklab olingan)

__________________________________________

5-sinf  o’quvchilari reytingi

  5-sinflar_reytingi.doc (104,0 Кб, 585 marta yuklab olingan)

__________________________________________

6-sinf  o’quvchilari reytingi

  6-sinflar_reytingi.doc (194,5 Кб, 467 marta yuklab olingan)

__________________________________________

7-sinf  o’quvchilari reytingi

  7-sinflar_reytingi.doc (102,0 Кб, 531 marta yuklab olingan)

__________________________________________

8-sinf  o’quvchilari reytingi

  8-sinf_oquvchilari_reytingi.doc (94,5 Кб, 590 marta yuklab olingan)

__________________________________________

9-sinf  o’quvchilari reytingi

  9-sinflar_reytingi.doc (170,0 Кб, 705 marta yuklab olingan)

__________________________________________

Sinf o’quvchilari reytingi davomi

3-sinf  o’quvchilari reytingi

  3-sinflar__reytingi.doc (65,5 Кб, 404 marta yuklab olingan)

__________________________________________

5-sinf  o’quvchilari reytingi

  5-sinflar_reytingi.doc (127,5 Кб, 366 marta yuklab olingan)

__________________________________________

6-sinf  o’quvchilari reytingi

  6-sinflar_reytingi.doc (62,5 Кб, 399 marta yuklab olingan)

__________________________________________

7-sinf  o’quvchilari reytingi

  7-sinflar_reytingi.doc (115,0 Кб, 408 marta yuklab olingan)

__________________________________________

8-sinf  o’quvchilari reytingi

  8-sinflar_reytingi.doc (100,5 Кб, 483 marta yuklab olingan)

__________________________________________