O’quvchilar reytingi

2016-2017 o'quv yili o‘quvchilar reytingi

9-sinf o’quvchilari  reytingi

  9-sinflar_I_yarim_yillik_reyting.pdf (358,7 Кб, 447 marta yuklab olingan)

___________________________________________________________________

8-sinf o’quvchilari  reytingi

  8-sinflar_I_yarim_yillik_reyting.pdf (322,5 Кб, 362 marta yuklab olingan)

___________________________________________________________________

7-sinf o’quvchilari  reytingi

  7-sinflar_I_yarim_yillik_reytingi.pdf (341,6 Кб, 319 marta yuklab olingan)

___________________________________________________________________

6-sinf o’quvchilari  reytingi

  6-sinflar_I_yarim_yillik_reyting.pdf (333,6 Кб, 301 marta yuklab olingan)

___________________________________________________________________

5-sinf o’quvchilari  reytingi

  5-sinflar_I_yarim_yillik_reyting.pdf (388,3 Кб, 278 marta yuklab olingan)

__________________________________________________________________

4-sinf o’quvchilari  reytingi

  4-sinflar_I_yarim_yillik_reytingi.pdf (392,2 Кб, 323 marta yuklab olingan)

_______________________________________________________________

3-sinf o’quvchilari  reytingi

  3-sinflar_I_yarim_yillik_reytingi.pdf (462,4 Кб, 389 marta yuklab olingan)

___________________________________________________________________

2-sinf o’quvchilari  reytingi

  2-sinflar_I_yarim_yillik_reytingi.pdf (211,0 Кб, 315 marta yuklab olingan)

2015-2016 o'quv yili o‘quvchilar reytingi

1-sinf  o’quvchilari reytingi

  1-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.doc (263,0 Кб, 384 marta yuklab olingan)

__________________________________________

2-sinf  o’quvchilari reytingi

  2-sinf_oquvchilarining_I_yarim_yillik_reytingi.doc (28,7 Кб, 367 marta yuklab olingan)

__________________________________________

3-sinf  o’quvchilari reytingi

  3-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.doc (246,5 Кб, 461 marta yuklab olingan)

__________________________________________

4-sinf  o’quvchilari reytingi

  4-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.docx (26,5 Кб, 308 marta yuklab olingan)

__________________________________________

5-sinf  o’quvchilari reytingi

  5-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.docx (34,5 Кб, 295 marta yuklab olingan)

__________________________________________

6-sinf  o’quvchilari reytingi

  6-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.doc (233,0 Кб, 531 marta yuklab olingan)

__________________________________________

7-sinf  o’quvchilari reytingi

  7-sinf_oquvchilari_I_yarim_yillik_reytingi.docx (36,7 Кб, 348 marta yuklab olingan)

__________________________________________

8-sinf  o’quvchilari reytingi

  8-sinf_oquvchilar_i_yarim_yillik_reytingi.doc (131,5 Кб, 321 marta yuklab olingan)

__________________________________________

9-sinf  o’quvchilari reytingi

  9-sinf_oquvchilar_i_yarim_yillik_reytingi.doc (121,0 Кб, 440 marta yuklab olingan)

__________________________________________

2014-2015 o'quv yili o‘quvchilar reytingi

1-sinf  o’quvchilari reytingi

  1-sinf_oquvchilari_reytingi.doc (323,0 Кб, 634 marta yuklab olingan)

__________________________________________

2-sinf  o’quvchilari reytingi

  2-sinf_oquvchilari_reytingi.doc (270,0 Кб, 561 marta yuklab olingan)

__________________________________________

3-sinf  o’quvchilari reytingi

  3-sinflar_reytingi.doc (202,0 Кб, 499 marta yuklab olingan)

__________________________________________

4-sinf  o’quvchilari reytingi

  4-sinf_oquvchilari_reytingi.doc (226,0 Кб, 532 marta yuklab olingan)

__________________________________________

5-sinf  o’quvchilari reytingi

  5-sinflar_reytingi.doc (104,0 Кб, 612 marta yuklab olingan)

__________________________________________

6-sinf  o’quvchilari reytingi

  6-sinflar_reytingi.doc (194,5 Кб, 483 marta yuklab olingan)

__________________________________________

7-sinf  o’quvchilari reytingi

  7-sinflar_reytingi.doc (102,0 Кб, 563 marta yuklab olingan)

__________________________________________

8-sinf  o’quvchilari reytingi

  8-sinf_oquvchilari_reytingi.doc (94,5 Кб, 624 marta yuklab olingan)

__________________________________________

9-sinf  o’quvchilari reytingi

  9-sinflar_reytingi.doc (170,0 Кб, 747 marta yuklab olingan)

__________________________________________

Sinf o’quvchilari reytingi davomi

3-sinf  o’quvchilari reytingi

  3-sinflar__reytingi.doc (65,5 Кб, 426 marta yuklab olingan)

__________________________________________

5-sinf  o’quvchilari reytingi

  5-sinflar_reytingi.doc (127,5 Кб, 375 marta yuklab olingan)

__________________________________________

6-sinf  o’quvchilari reytingi

  6-sinflar_reytingi.doc (62,5 Кб, 407 marta yuklab olingan)

__________________________________________

7-sinf  o’quvchilari reytingi

  7-sinflar_reytingi.doc (115,0 Кб, 431 marta yuklab olingan)

__________________________________________

8-sinf  o’quvchilari reytingi

  8-sinflar_reytingi.doc (100,5 Кб, 504 marta yuklab olingan)

__________________________________________