O’qituvchilar haqida

Navoiy shahar 12-davlat ixtisolashtirilgan umumta’lim maktabi kadrlar tarkibi haqida ma’lumot.

2018-2019 o‘quv yili sentabr holati

Ma’lumoti haqida 2018-2019 o‘quv yili
Jami Ayollar Erkaklar
Ma’lumotiga ko‘ra
Oliy 150 130 20
O‘rta maxsus 7 7 0
Malaka toifasiga ko‘ra
Oliy 6 0 0
Birinchi 21 0 0
Ikkinchi 58 0 0
Mutaxassis 86 0 0
Jami pedagog 171 138 33

2017-2018 o‘quv yili sentabr holati

Ma’lumoti haqida 2017-2018 o‘quv yili
Jami Ayollar Erkaklar
Ma’lumotiga ko‘ra
Oliy 150 130 20
O‘rta maxsus 7 7 0
Malaka toifasiga ko‘ra
Oliy 7 6 1
Birinchi 22 19 3
Ikkinchi 58 50 8
Mutaxassis 70 62 8
Jami pedagog 157 137 20

2016-2017 o‘quv yili sentabr holati

Ma’lumoti haqida 2016-2017 o‘quv yili
Jami Ayollar Erkaklar
Ma’lumotiga ko‘ra
Oliy 127 107 17
O‘rta maxsus 8 8 0
Malaka toifasiga ko‘ra
Oliy 6 5 1
Birinchi 18 16 2
Ikkinchi 55 53 2
Mutaxassis 53 41 12
Jami pedagog 132 115 17

2015-2016 o‘quv yili sentabr holati

Ma’lumoti haqida 2015-2016 o‘quv yili
Jami Ayollar Erkaklar
Ma’lumotiga ko‘ra
Oliy 114 96 18
O‘rta maxsus 8 8 0
Malaka toifasiga ko‘ra
Oliy 4 4 0
Birinchi 16 14 2
Ikkinchi 55 52 3
Mutaxassis 47 38 9
Jami pedagog 122 108 14

2014-2015 o‘quv yili sentabr holati

Ma’lumoti haqida 2014-2015 o‘quv yili
Jami Ayollar Erkaklar
Ma’lumotiga ko‘ra
Oliy 94 80 14
O‘rta maxsus 7 7 0
Malaka toifasiga ko‘ra
Oliy 1 1 0
Birinchi 15 13 2
Ikkinchi 37 34 3
Mutaxassis 48 39 9
Jami pedagog 101 87 14

2013-2014 o‘quv yili sentabr holati

Ma’lumoti haqida 2013-2014 o‘quv yili
Jami Ayollar Erkaklar
Ma’lumotiga ko‘ra
Oliy 83 68 15
O‘rta maxsus 8 8 0
Malaka toifasiga ko‘ra
Oliy 1 1 0
Birinchi 14 13 1
Ikkinchi 41 39 2
Mutaxassis 35 23 12
Jami pedagog 91 76 15

2012-2013 o‘quv yili sentabr holati

Ma’lumoti haqida 2012-2013 o‘quv yili
Jami Ayollar Erkaklar
Ma’lumotiga ko‘ra
Oliy 74 64 10
O‘rta maxsus 8 8 0
Malaka toifasiga ko‘ra
Oliy 1 1 0
Birinchi 12 11 1
Ikkinchi 27 25 2
Mutaxassis 42 35 7
Jami pedagog 82 72 10